Zdalna edukacja w klasach 1-8

Od 9 do 29 listopada wszystkie klasy ADE przechodzą na zdalne nauczanie. Jesteśmy gotowi i umiemy!

W klasach 4-8 pracujemy w trakcie pracy stacjonarnej na Google Classroom w celu monitorowania procesu edukacji oraz w trakcie pracy własnej uczniów, w formule zdalnej także będziemy wykorzystywać to narzędzie, włączając zajęcia online na Google Meet.
Uczniowie klasy 8 objęci są stacjonarnymi konsultacjami z języka polskiego i matematyki.

W klasach 0-3 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i mentorzy także korzystają z Google Classroom oraz spotykają się na Google Meet z dziećmi w małych grupkach.
W dalszym ciągu prowadzimy w szkole czytanie bostońskie oraz zajęcia dodatkowe.
Dla chętnych dzieci organizujemy opiekę świetlicową. Podczas niej spotykają się nasi wszyscy uczniowie (zdalni i stacjonarni) ze wszystkimi nauczycielami (zdalnymi i stacjonarnymi) – prawdziwa hybryda!

Podczas zajęć przedmiotowych także w edukacji zdalnej przewidujemy obecność mentora. Mentorzy będą też prowadzili odrębne zajęcia z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
Nauczyciele będą się spotykać z uczniami indywidualnie zgodnie z ustalonym planem lub poza nim, w sytuacji takiej zgłoszonej potrzeby.
Podczas edukacji zdalnej w dalszym ciągu pracujemy na celach, a monitorowanie postępów uczniów będzie się odbywać poprzez Google Classroom i rozmowy na Google Meet.

Naszym priorytetem w sytuacji szkoły zdalnej jest teraz obecność obok naszych uczniów, sprawienie, żeby czuli się bezpieczni, zachęcanie do pracy, nauki, na miarę ich możliwości i z wewnętrzną motywacją.