HARMONOGRAM ROKU 2020/2021

Terminy stałe:

Społeczność Uczniów
Raz w miesiącu w grupach całej społeczności lub w grupach mentorskich.

Spotkanie kierownictwa ADE
Raz w tygodniu – poniedziałek.

Spotkania Społeczności Pracowników Akademii
Dwie środy miesiąca – spotkania Społeczności Pracowników Akademii lub  prace w grupach blokowych kadry.
Jedna środa w miesiącu ze statusem “krótkiej środy”. Zajęcia wówczas są krócej, Rodzice są proszeni o wcześniejsze odebranie uczniów ze świetlicy.
Terminy krótkich śród:
9 września, 14 października, 18 listopada, 9 grudnia, 13 stycznia, 24 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca.
Ich organizacja: zajęcia do godziny 14.45. Brak świetlicy w Bazie2.

Spotkania klasyfikacyjne
Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry.
Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas klasyfikacji śródrocznych uczeń otrzymuje informacje opisowe (TIO).
Na około miesiąc przed klasyfikacja końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

Spotkania Społeczności Rodziców
Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań ogólnych oraz spotkań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych). Poza tym rodzice spotykają się indywidualnie z nauczycielami podczas zorganizowanych dni na konsultacje (środy – zgodnie z harmonogramem).
Rodzice odbywają rozmowy z mentorami dzieci (rozmowy o IPET/IDER, rozmowy TIO) w terminach ustalonych w harmonogramie.

Akademia Rodzica
Raz w kwartale prowadzona jest w ADE Akademia Rodzica, daty spotkań są ustalane na bieżąco.

FORMY SPOTKAŃ
Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia Google Meet.

WRZESIEŃ
1. 09. 2020 r. 
godzina 9.00  – Rozpoczęcie roku szkolnego w Bazie 1 grupy 0-2
godzina 10.30  – Rozpoczęcie roku szkolnego w Bazie 2 grupy 3-8
09. 09. 2020 r. g. 17.00 – Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
09. 09. 2020 r. g. 17.30 (0-3) i 18:30 (4-8) online – Spotkanie Społeczności Rodziców poszczególnych grup, z kadrą ADE (google meet – link zostanie przesłany)
od 23. 09. 2020 r. Przekazanie rodzicom IDER i IPET
25. 09-30. 09. 2020 r. Spotkania z rodzicami w sprawie IDER i IPET
Krótka środa – 09 września

PAŹDZIERNIK
14. 10. 2020 r. g. 14.45 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
Krótka środa – 14 października

LISTOPAD
11. 11. 2020 r. – Święto, dzień wolny od zajęć
18. 11. 2020 r. g. 14.45 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
18. 11. 2020 r.  g. 17.30-19.30 Indywidualne konsultacje z nauczycielami online
Krótka środa – 18 listopada

GRUDZIEŃ
9. 12. 2020 r. g. 14.45 Spotkanie Społeczności Pracowników – klasyfikacja po pierwszym trymestrze
9 – 20. 12. 2020 r. Spotkania mentorów z rodzicami i uczniami w sprawie TIO
9 – 20.12. 2020 r. – przedstawienie rodzicom projektu gotowości szkolnej i małe TIO dla uczniów klasy 0
23 – 31. 12. 2020  r. – Zimowa przerwa świąteczna, dni wolne od zajęć
Krótka środa – 9 grudnia

STYCZEŃ
1. 01. 2021 r. – Dzień wolny od zajęć
6. 01. 2021 r. – Dzień wolny od zajęć
4.01. – 17.01. 2021 r. – Ferie zimowe
11.01. – 15.01.2021 r. Półkolonie zimowe
11.01. – 15.01.2021 r. Spotkania Społeczności Pracowników Akademii – prace koncepcyjne kadry

LUTY
24. 02. 2021 r. g.14.45 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
24. 02. 2021 r. g. 18.00 ogólne (wspólne) zebranie Społeczności Rodziców, po zebraniu możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami
Krótka środa – 24 lutego

MARZEC
17. 03. 2021 r. g.14.45 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
Krótka środa – 17 marca

KWIECIEŃ
1. 04 – 6. 04. 2021 r. Przerwa świąteczna 
12 – 16.04. 2021 r. Spotkania z rodzicami klasy 0 i przedstawienie im gotowości szkolnej uczniów
21. 04. 2021 r. g. 16.30 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii – klasyfikacja po drugim TIO
od 21. 04. 2021 r.  Przesyłanie TIO rodzicom
21 – 30.04. –  Spotkania mentorów z rodzicami i uczniami w sprawie TIO. Uczniowie klasy VII wstępna rozmowa o preferencjach związanych z wyborem przedmiotu do zdawania w kolejnym roku szkolnym podczas egzaminy ósmoklasisty
Krótka środa – 21 kwietnia

MAJ
3. 05. 2021 r. Dzień wolny od zajęć
18. 05. 2021 r. Termin wystawienia przewidywanych/proponowanych ocen klasyfikacyjnych 
19. 05. 2021 r. 14.15 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii
19. 05. 2021 r. 17.30-19.30 Spotkanie Społeczności Rodziców po spotkaniu możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami (oddzielne na Bagiennej i na Chotomowskiej) – w tym możliwe online
Krótka środa – 19 maja

Egzamin ósmoklasisty
25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 – język polski 
26 maja 2021 r. (środa), godz. 9:00 – matematyka
27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny
Podczas egzaminu ósmoklasisty nauczyciele z naszej szkoły muszą uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych w ADE w Jabłonnie, ale także w komisjach w innych szkołach, w związku z czym dni 25 maja – 27 maja są dla naszych uczniów wolne od zajęć dydaktycznych.
Zapewniamy opiekę świetlicową

CZERWIEC
3. 06. 2021 r. – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć
4. 06. 2021 r. – Dzień wolny od zajęć
11. 06. 2021 r. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych w dzienniku lekcyjnym – ocen z przedmiotu i zachowania
14. 06. 2020 r. – Termin składania podań o egzaminy rozstrzygające (do Mentorów)
Uczniowie klasy VII -wstępny wybór przedmiotu do zdawania w kolejnym roku szkolnym podczas egzaminy ósmoklasisty (spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, historii)
15. 06. 2021 r. – Egzaminy rozstrzygające
16. 06. 2021 r. Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii, klasyfikacja końcoworoczna
16.06.2021 r.  – Krótka środa
25. 06. 2021 r.  – Zakończenie roku szkolnego
od 25.06. 2021 r.  – Odbiór świadectw

CZERWIEC – LIPIEC
28. 06. 2021 r. – 2. 07. 2021 r. Półkolonie letnie
28. 06. 2021 r. – 09. 07. 2021 r.  Prace programowe kadry