HARMONOGRAM ROKU 2021/2022

Terminy stałe:

Społeczność Uczniów
Co najmniej dwa razy w miesiącu w grupach całej społeczności lub w grupach klasowych.

Spotkanie kierownictwa ADE
Raz w tygodniu – poniedziałek, od godziny 14:00

Spotkania Społeczności Pracowników Akademii
Dwie środy miesiąca – spotkania Społeczności Pracowników Akademii lub prace w grupach blokowych kadry.
Jedna środa w miesiącu ze statusem “krótkiej środy”. Zajęcia wówczas są krócej, Rodzice są proszeni o wcześniejsze odebranie uczniów ze świetlicy.

Terminy krótkich śród:
15 września, 13 października, 3 listopada, 8 grudnia, 12 stycznia, 23 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 8 czerwca.
Terminy spotkań w środy bez statusu “krótkiej środy” (możliwe on-line)
29 września (podsumowanie IPET, IDER, itp), 27 października, 17 listopada, 1 grudnia, 26 stycznia, 9 marca, 6 kwietnia, 25 maja,
Uwaga wyjątkowo poniedziałek 20 czerwca (klasyfikacja on-line)

Podział roku szkolnego
Rok nauki w ADE dzielimy na kilka części
Pierwsza część – w grudniu, kończy się klasyfikacją śródroczną, wówczas uczeń otrzymuje ocenę opisową, którą nazywamy TIO (Twoja Informacja Opisowa)
Druga część – w kwietniu, kończy się podsumowującą oceną opisową TIO.
W maju, na około miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.
W czerwcu wystawiamy uczniom oceny klasyfikacyjne wyrażone stopniem.

Spotkania Społeczności Rodziców
Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań ogólnych oraz spotkań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych). Poza tym rodzice spotykają się indywidualnie z nauczycielami podczas zorganizowanych dni na konsultacje (środy – zgodnie z harmonogramem).
Rodzice odbywają rozmowy z mentorami dzieci (rozmowy o IPET/IDER, rozmowy TIO) w terminach ustalonych w harmonogramie.
Akademia Rodzica
Raz w kwartale w Poradni naszej Akademii prowadzona jest w ADE Akademia Rodzica, daty spotkań są ustalane na bieżąco.

Formy spotkań społeczności
Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia Google Meet.

WRZESIEŃ
1.09.2021 r.
godzina 9.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego w Bazie 1 grupy 0-3.
godzina 10.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego w Bazie 2 grupy 4-8.
15.09. 2021 r. g. 18:30 (4-8) online – Spotkanie Społeczności Rodziców 4-8, z kadrą ADE (google meet – link został przesłany).
od 23. 09. 2021 r. Przekazanie rodzicom IDER i IPET.
25. 09 – 8.10. 2021 r. Spotkania z rodzicami w sprawie IDER i IPET.
Krótka środa – 15 września.

PAŹDZIERNIK
Krótka środa – 13 października.

LISTOPAD
11. 11. 2021 r. – Święto, dzień wolny od zajęć.
12. 11. 2021 r. – Dzień wolny od zajęć.
17. 11. 2020 r. g. 17.30-19.30 – Spotkania klasowe, w tym indywidualne konsultacje z nauczycielami online.
Krótka środa – 3 listopada.

GRUDZIEŃ
8. 12. 2021 r. g. 14.45 Spotkanie Społeczności Pracowników – klasyfikacja śródroczna.
9 – 20. 12. 2021 r. Spotkania mentorów z rodzicami i uczniami w sprawie TIO.
9 – 20.12. 2021 r. – przedstawienie rodzicom projektu gotowości szkolnej i małe TIO dla uczniów klasy 0.
23 – 31. 12. 2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna, dni wolne od zajęć.
Krótka środa – 8 grudnia.

STYCZEŃ
1. 01. 2022 r. – Dzień wolny od zajęć.
6. 01. 2022 r. – Dzień wolny od zajęć.
7. 01. 2022 r. – Dzień wolny od zajęć.
Krótka środa – 12 stycznia.

LUTY
31.01. – 13.02. 2021 r. – Ferie zimowe.
31.01. – 4.02.2021 r. Półkolonie zimowe.
31.01. – 4.02.2021 r. Spotkania Społeczności Pracowników Akademii – prace koncepcyjne kadry.
Krótka środa – 23 lutego.

MARZEC
9. 03. 2022 r. g. 18.00 ogólne (wspólne) zebranie Społeczności Rodziców.
16. 03. 2021 r. Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii.
Krótka środa – 16 marca.

KWIECIEŃ
14. 04 – 19. 04. 2022 r. Przerwa świąteczna.
19.04. 2022 r. Spotkania z rodzicami klasy 0 i przedstawienie im gotowości szkolnej uczniów.
20. 04. 2022 Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii – podsumowanie pracy uczniów, dyskusja nad podsumowującymi ocenami opisowymi.
od 20. 04. 2021 r. Przesyłanie ocen rodzicom.
21 – 30.04. – Spotkania mentorów z rodzicami i uczniami w sprawie ocen opisowych. Uczniowie klasy VII wstępna rozmowa o preferencjach związanych z wyborem przedmiotu do zdawania w kolejnym roku szkolnym podczas egzaminy ósmoklasisty.
Krótka środa – 20 kwietnia.

MAJ
2. 05. 2022 r. Dzień wolny od zajęć.
3. 05. 2022 r. Dzień wolny od zajęć.
17. 05. 2022 r. Termin wystawienia przewidywanych/proponowanych ocen klasyfikacyjnych.
18. 05. 2022 r. Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii.
25. 05. 2022 r. 17.30-19.30 możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami (on-line).
Krótka środa – 18 maja
Egzamin ósmoklasisty
24 maja 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 – język polski.
25 maja 2022 r. (środa), godz. 9:00 – matematyka.
26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.
Podczas egzaminu ósmoklasisty nauczyciele z naszej szkoły muszą uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych w ADE w Jabłonnie, ale także w komisjach w innych szkołach, w związku z czym dni 24 maja – 26 maja są dla naszych uczniów wolne od zajęć dydaktycznych.
Zapewniamy opiekę świetlicową uczniom młodszym.

CZERWIEC
16. 06. 2022 r. – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć
17. 06. 2022 r. – Dzień wolny od zajęć
13. 06. 2022 r. – Wystawienie ocen klasyfikacyjnych w dzienniku lekcyjnym – ocen z przedmiotu i zachowania
14. 06. 2022 r. – Termin składania podań o egzaminy rozstrzygające (do Mentorów)
Uczniowie klasy VII -wstępny wybór przedmiotu do zdawania w kolejnym roku szkolnym podczas egzaminy ósmoklasisty (spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, historii)
15. 06. 2022 r. – Egzaminy rozstrzygające
20. 06. 2022 r. Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii, klasyfikacja końcoworoczna
20.06.2022 r.  – Krótka środa (wyjątkowo w poniedziałek:)
24. 06. 2022 r.  – Zakończenie roku szkolnego
od 24.06. 2022 r.  – Odbiór świadectw

CZERWIEC – LIPIEC
27. 06. 2022 r. – 1. 07. 2022 r. Półkolonie letnie

Skip to content