PROJEKT a New Way

Akademia Dobrej Edukacji współpracuje z 6 innymi szkołami i organizacjami w międzynarodowym projekcie
Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych.

Projekt o numerze EOG/19/K4/W/0053 „Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych” został sfinansowany z Funduszy EOG 2014-2021 – ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii . Dotacja w wysokości 203017 EUR na Projekt została przyznana z Programu Edukacja. Okres realizacji projektu: maj 2020 – styczeń 2022.
Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji poprzez wzmocnienie kompetencji kadry wczesnej edukacji.

Opis Projektu

Projekt „Nowy sposób nauczania – koncepcje zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3” ma na celu:

 • wypracowanie nowej metodyki nauczania poprzez przygotowanie i wdrażanie innowacyjnych narzędzi i technik nauczania,
 • mobilność międzynarodową między partnerami,
 • organizację wydarzeń promujących osiągnięcia intelektualne,
 • wymianę doświadczeń nauczycieli i efektywne praktyki podczas szkoleń, warsztatów, lekcji demonstracyjnych,
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych.

Planowane działania

 1. Spotkania projektowe i mobilność uczestników:
  4 spotkanie w Polsce i 2 spotkania w Norwegii – podczas tych spotkań uczestnicy omówią metody nauczania i zaobserwowane problemy oraz wezmą udział w warsztatach i szkoleniach (dotyczących budowania dobrych relacji nauczyciel-uczeń, planowania pracy indywidualnej nauczyciela) oraz zainicjują pracę nad efektami projektu w grupach zadaniowych.
 2. Praca indywidualna i praca w grupach zadaniowych:
  wypracowanie materiałów edukacyjnych – powstaną dwa poradniki dla nauczycieli (dla nauczycieli klas 0-1 i 2-3) oraz pakiet Pomysły i Działania (zestawy materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb młodych uczniów).


Czytaj więcej