PROJEKT “How not to get lost at home?”

Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie realizuje projekt EOG/21/K4/W/0136 “Jak nie zabłądzić w domu? – propozycja modelu współpracy szkoły z uczniem w Edukacji Domowej i jego rodzicem – sprawdzone metody działania i nowe rozwiązania dla chętnych”.
Nasze działania zostały dofinansowane grantem ok. 150 000 EUR ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG 2014-2021 (Program Edukacja).
Projekt realizowany w okresie kwiecień 2022 – lipiec 2023, nakierowany jest na poprawę jakości procesu dydaktycznego poprzez ułatwienie budowania dobrych relacji szkoła-uczeń-rodzic i wzmocnienie kompetencji osób przyjmujących na siebie nadzór nad kształceniem dziecka poza szkołą.

The Project number  EOG/21/K4/W/0136 „How not to get lost at home? – proposing a cooperation model for schools, Homeschooling students and their parents: proven methods and new solutions – for those who consider it” benefits from a grant of about 150 000 EUR received from Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants. The grant was awarded under the Education Programme 2014-2021. The implementation period of the project is April 2022 – July 2023. The Project aims to improve the quality of the didactic process by facilitating good school-student-parent relations and strengthening the competences of adults taking over the supervision of the child’s education outside school.

Bardzo się cieszymy, bo edukacja domowa i jej organizacja dla naszych uczniów jest dla nas bardzo ważna i od dawna się tym w ADE zajmujemy!
W realizację projektu zaangażowana jest cała kadra ADE, ale głównie są to Ania Nogaj, Justyna Górska-Guzik i Ola Skiba (nasza ADOwa koordynatorka edukacji domowej).
Tu na wizycie u jednego z partnerów projektu w Asgardur, School in the Cloud:

Za nami już merytoryczne spotkania zespołów – pierwsze odbyło się w naszej Akademii, kolejne w Islandii. Poza tym pracujemy! Szukamy najlepszych rozwiązań, dyskutujemy i opracowujemy materiały:)

Więcej o projekcie

Skip to content