PYTANIA

Na tej stronie od pytań ważniejsze są odpowiedzi 🙂

Każdego dnia uczymy i uczymy się. Bez względu na to czy jesteśmy uczniami czy nauczycielami. Żeby to zrobić musimy dobrze się poznać i poznać swój potencjał. Dlatego pracujemy w grupach na ogół 6-12 osobowych. W jednej grupie znajdują się dzieci w podobnym wieku, ale niekoniecznie z tego samego rocznika (wspólnie mogą pracować np. klasy piąta i szósta). Staramy się tak dobierać grupy, aby podczas zajęć z danego przedmiotu uczeń mógł możliwie najwięcej zyskać. 

Zamiast o stopniach, wolimy rozmawiać o celach. Zamiast porównywania się uczniów między sobą, wolimy zrozumienie, że każdy z nas jest inny i przed każdym z nas stoją inne wyzwania. Ani gorsze, ani lepsze – zwyczajnie bardziej dostosowane do naszych potrzeb i możliwości. Dlatego w trakcie roku szkolnego nauka odbywa się bez ocen wyrażanych stopniami. Zamiast nich udzielamy uczniom informacji zwrotnych, które pomagają im w rozwoju. 
Co najmniej dwa razy do roku opracowujemy opisową ocenę postępów. Znajdziemy w niej mocne strony ucznia oraz przestrzeń nad którą warto jeszcze popracować. Najważniejsze informacje o zrealizowanych przez ucznia celach oraz wyzwania do dalszej pracy. Jednak na świadectwach szkolnych na koniec roku szkolnego uczniowie mają wystawione oceny wyrażone stopniem w obowiązującej prawem skali – od 1 do 6.

Mentor to taki “anioł stróż” ucznia. Pomaga mu poznać siebie i Akademię, sposób w jaki pracujemy oraz narzędzia wykorzystywane na zajęciach. Pomaga mu skorzystać ze wszystkich możliwości jakie daje nauka w Akademii Dobrej Edukacji. W klasach 0-3 mentorem jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub nauczyciel wspomagający. W klasach 4-8 rola mentora znacząco wzrasta. Mentor wspiera ucznia w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli. Mentor systematycznie spotyka się indywidualnie z uczniem.

Prawie zawsze zaczynamy od czytania bostońskiego o 8:45 a kończymy zgodnie z indywidualnym planem ucznia. Czasem zdarza się, że niektóre zajęcia indywidualne oraz zajęcia klas starszych startują o godz. 8.00.
Akademia otwarta jest od 7:30 do 17:30.
W czasie wolnym od zajęć obowiązkowych działa opieka świetlicowa.

Tak, uczniowie realizują podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na koniec roku otrzymują świadectwo szkolne.

W naszej szkole materiały plastyczne oraz papiernicze czekają na ucznia w szkole. Dlatego raz w roku zbieramy pieniądze na tzw. “wyprawkę plastyczno-papierniczą” oraz dodatkowo zbierane jest 50 zł miesięcznie na wycieczki i zewnętrzne imprezy szkolne.
Dodatkowo w szkole można wykupić obiady (cena w zależności od dni nauki w miesiącu).

Tak, szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: JAK DOŁĄCZYĆ?

Akademia organizuje różne zajęcia dodatkowe według zainteresowań i pasji uczniów, m.in. kółko muzyczne, warsztaty teatralne, kółko plastyczne, zajęcia z edukacji wizualnej, ceramika, karate, balet. Nasi uczniowie mogą poza tym uczestniczyć w zajęciach rozszerzonych z interesujących ich dziedzin nauki oraz realizować projekty edukacyjne.

Tak, proponujemy rodzicom dostęp do dziennika Vulcana, gdzie mogą zobaczyć informację na temat etapu na którym znajduje się ich dziecko. Jak wiele celów udało mu się osiągnąć, a gdzie potrzebuje jeszcze wsparcia. Można także podejrzeć realizowane tematy – kto wie? może niektóre staną się przedmiotem wieczornej, rodzinnej dyskusji?

Tak. Uważamy, że równie ważne co edukacja jest czytanie książek, aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz umiejętność zaplanowania i wykonania zadania w grupie.

Czasy w których nauczyciel mówił, a reszta słuchała uważamy szczęśliwie za zakończone. Nie tylko z powodu ciągłego narażenia na zapalenie krtani! 😉
Relacje są dla nas bardzo ważne. Zarówno te z uczniami, między nami, jak i z rodzicami. Dlatego lubimy rozmawiać. Jeśli jednak z jakiś względów nie możemy spotkać się na żywo, z każdym z nas można skontaktować się mailowo. Wszyscy nauczyciele i psychologowie mają adresy e-mail o formacie: imię.nazwisko@dobraedukacja.edu.pl (bez polskich znaków)

Dzieci uczymy dbania o swoje potrzeby, dlatego sami troszczymy się o naszą równowagę. Szanując rodziców staramy się na każdą wiadomość odpowiedzieć możliwie szybko, nie odpisujemy jednak w dniach wolnych od pracy. Wszyscy musimy odpocząć.

Skip to content